Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Селекција на значајни содржини ...

images/stories/000000000/baner.jpg

ОБЈАВА за давање на недвижни ствари во закуп и одржување со електронско јавно наддавање (прва објава)

Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Берово

Повеќе...
 
images/stories/mhe321.jpg

Извештаи за Стратегиска оцена на животна средина за изградба на МХЕЦ на Клепалска река

Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето, како и социо - економските аспекти од реализација на Проект за инфраструктура-линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа на Клепалска Река-МХЕЦ 321, КО Берово вон. г.р., општина Берово,

Повеќе...
 
images/stories/0000000000000/dsc_0109.jpg

„Ратевски Бамбурци“ -2015

Во вторникот 20.01.2015 год. во село Ратево се одржаа традиционалните „Ратевски Бамбурци“.

Повеќе...
 
images/stories/tppeodela/dsc_0005.jpg

Пожарникарите од ТППЕ Берово добија нови заштитни одела

Општина Берово преку своето работење во противпожарната заштита, во изминатиот период постојано ја подобрува техничката опременост на противпожарната станица во Берово.

Преку неколку различни проекти набавена е дополнителна опрема за гасење на пожари и за извлекување на жртви при сообраќајни незгоди, додека пожарникарите од ТППЕ Берово беа и на обука за користење на ваквата опрема.

Повеќе...
 
images/stories/gradonacalnik1.jpg

Новогодишна честитка од градоначалникот на Општина Берово

Почитувани граѓани,

Зачекоривме во уште една Нова година  која ќе биде исполнета со предизвици и можности.

Зачекоривме во ново поглавје кое ќе го испишуваме со нова одлучност во откривањето на можностите кои ни ги нудат деновите.

Повеќе...
 
images/stories/0000soopstenie/img_5105.jpg

Известување до граѓаните

Почнувајќи од 01.01.2015 година ќе се врши наплата за издавање на Времено одобрение за истовар на огревно дрво и градежни материјали во висина од 5 денари по м2 (дневно) врз основа на Одлука за користење на јавна површина за вршење на дејност Бр.07-186/1 од 29.09.2005 год.

Повеќе...
 
http://odtebezavisi.mk/images/logo.png

Климатски предизвик „Твојот град - од тебе зависи“

Сите македонски граѓани кои имаат иновативна идеја се поканети да аплицираат на повикот за идеи од 9 декември до 28 февруари 2015 година и да освојат 10 000 долари. Идеите треба да бидат доставени преку форма за аплицирање на  http://odtebezavisi.mk онлајн.

Повеќе...
 
images/stories/krik14/dsc_0014.jpg

Новогодишна бајка за најмладите одиграна во Бизнис инкубаторот во Берово

Магијата на Новата година и Дедо Мраз за нашите најмали жители на општината е ненадминливо искуство за нивен развој и сфаќање на Новогодишната ноќ.

Во пресрет на Новата 2015 година, општина Берово и оваа година организираше новогодишна прослава за најмалите преку претставата “И тебе Дедо Мраз не ти е лесно со нас“ која се одржа во Бизнис инкубаторот во Берово.

Повеќе...