Насловна Актуелно Вести Јавен повик до граѓански организации за доделување грантови

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Јавен повик до граѓански организации за доделување грантови

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) преку програмата „Оджливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските организации“ објавува јавен повик за доделување на грантови.

Целта на овој повик е да овозможи зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за транспарентно и отчетно работење. На овој повик може да се пријават организации кои се регистрирани согласно законот за здруженија и фондации и ги исполнуваат наведените критериуми во Упатството за аплицирање.

Минимален износ за кој може да се достави предлог проект е 5.000 евра (307,500 МКД) додека максимален износ е 7.500 евра (461,250 МКД). За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог проект треба да обезбедат кофинансирање.

Сите заинтересирани организации ќе имаат шанса одблизу да се запознаат со процесот на апликација и селекција на информативна сесија која ќе се одржи на 26 април (четврток) 2018г. од 12 до 14 часот во просториите на МЦМС. Ве молиме, Вашето присуство да го најавите на [email protected] најдоцна до 24 април 2018г.

Рокот за поднесување на апликации е 15 мај 2018 г. до 17 часот.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии