Насловна Актуелно Вести 7 лица од Општина Берово ќе бидат времено вработени преку проект на АВРМ и UNDP

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

7 лица од Општина Берово ќе бидат времено вработени преку проект на АВРМ и UNDP

Согласно програмата за Јавни Работи што се спроведува преку Агенцијата за вработување, финансирана од UNDP а во координација со Општина Берово беше одобрено времено врботување од 22 работни дена  на 7 лица - активни баратели на работа, кои редовно се пријавуваат во Агецијата за вработување.

 

За таа цел во просториите на Општина Берово беше организиран состанок и беа поканети дел од барателите на работа кои се евидентирани како корисници на социјална помош и им беа презентирани условите под кои ќе се реализира Програмата за јавни работи.

Од присутните се изврши избор на лица кои сакаат да бидат ангажирани во реализација на програмата во наредниот период.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии