Насловна Актуелно Вести Во Смојмирово се асфалтира улицата од регионалниот пат Берово – Пехчево до црквата

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Во Смојмирово се асфалтира улицата од регионалниот пат Берово – Пехчево до црквата

 

Преку програмата за улици и патишта на Општина берово, започна асфалтирањето на улица во с.Смојмирово која се протега од регионалниот пат Берово – Пехчево се до црквата во селото.

 

Улицата која е една од приоритетните улици во Смојмирово и поврзува поголем број на индивидуални семејни објекти со останатата патна мрежа и истата ќе се изгради во должина од околу 860 метри со што постоечката траса комплетно ќе биде реконструирана и комплетирана со современ коловоз.

Новопроектираната улица ја следи посточката траса на улицата и расположливиот простор, со што истата се асфалтира во широчина од 3,5 метри со асфалтен битуменизиран носив абечки слој БНХС 16а со дебелина од 8 сантиметри и тампонски слој од 30 сантиметри.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии