Насловна Актуелно Вести Се менуваат азбестните водоводни цевки на дел од улица во Смојмирово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Се менуваат азбестните водоводни цевки на дел од улица во Смојмирово

ЈПКР “Услуга“ – Берово во рамките на своите програмски активности за одржување на водоводната мрежа во населените места во општината, започна со промена на азбестните цевки на дел од улица во с.Смојмирово.

Преку промената ќе бидат заменети азбестни цевски во должина од околу 200 метри каде се поставува Полиетиленско водоводно црево Ф63 со што ќе бидат опфатени околу 15 фамилии во овој дел од Смојмирово.

Целокупниот проект се реализира со средства обезбедени од ЈПКР “Услуга“.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии