Насловна Актуелно Вести ДА СИ ЈА ЗАЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

ДА СИ ЈА ЗАЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат жителите на Општина Берово, кои не обезбедиле канта за комунален отпад за своето домаќинство, тоа да го сторат во најкраток можен рок .

 

Во периодот што следи Општина Берово во соработка со ЈПКР Услуга, спроведува акција  за отстранување на контењерите на јавна површина, освен на местата каде има обврска пред стамбените згради.

Акцијата ќе почне да се спроведува од 15.10.2018 година (понеделник), кога ќе бидат отстранети  контењерите на ул ,,Маршал Тито”  на потегот од поштата до раскрсницата со ул,,Партизанска”.

Оваа мерка Општина Берово ја спроведува со цел да ја подобри јавната чистота во градот и имиџот на Берово како туристичка дестинација

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии