Насловна Актуелно Вести Известување за собирање на КАБАСТ ОТПАД

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Известување за собирање на КАБАСТ ОТПАД

Се известуваат жителите на Општина Берово, дека на ден 28.10.2018 година (недела), Општина Берово во соработка со ЈПКР Услуга, организира собирање на КАБАСТ ОТПАД (делови од мебел, душеци, теписи и слично).

Граѓаните кои имаат потреба од отстранување на ваков отпад на ден 28.10.2018 година да го изнесат пред своите домови со цел истиот да биде транспортиран на соодветно место.

Кабастиот отпад не е комунален отпад и општината навреме ќе известува за спроведување на акции за траснпортирање на истиот.

Доколку во иднина се забележи фрлање на ваков отпад во контењерите за комунален отпад, ќе следуваат санкции од страна на надлежни органи.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии