Насловна Актуелно Вести Поврзани улиците ,,Димитар Влахов” и ,,Борис Кидрич” со пешачка и вело патека

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Поврзани улиците ,,Димитар Влахов” и ,,Борис Кидрич” со пешачка и вело патека

 

Општина Берово, постојано се труди за подобрување на условите за живот на граѓаните.

Изградена е патека со бехатон плочки, како спој на ул,,Димитар Влахов и ул,,Борис Кидрич , која е често користна пешачка патека од страна на жителите на Општина Берово.

 

Патеката е изградена во должина од 65 метри и широчина од 2,5 метри а ќе служи како пешачка и велосипедска патека.

Средствата, во износ од 253.927,00 денари, се обезбедени од Буџетот на Општина Берово

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии