Насловна Актуелно Вести Ормански поток исчистен од наносен материјал

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Ормански поток исчистен од наносен материјал

 

Општина Берово, постојано се грижи за подобрување на условите за живот на граѓаните и за подобрување на сликата за градот.

Во согласност со програмите за чистење на природни водотеци, кои ги изработува Одделението за комунални дејности, согледувајќи ги реалните потреби и состојбите на водотеците,во изминатиот период, во соработка со ЈПКР,,Услуга- Берово, беше спроведена акција за чистење на дел од Ормански поток.

Чистењето на овој природен водотек, од наносен материјал и вегетација се врши со цел спречување на излевањето на водата надвор од коритото и заштитата на семејните имоти и куќи од поплави, како и заштита на улицата.

Преку издвојувањето на средства за реализација на вакви превентивни проекти, Општина Берово постојано позитивно придонесува во услови на обилни врнежи, да бидат намалени на минимум, можностите за поплави на објекти и имот во Берово и околината.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии