Насловна Актуелно Вести Ќе се пробие улица,,20”, во населба Ширината

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Ќе се пробие улица,,20”, во населба Ширината

 

Проблемот со пристапност, за жителите од наслеба Ширината, конечно ќе стане минато.Во рамките на програмата за Изградба на патишта и улици за 2019 година на Одделението за комунални работи и заштита на животна средина, започна изградба и реконструкција на улица,,20 во населба Ширина во Берово, прва фаза.

 

Во оваа фаза, е предвидено пробивање на улица во населба Ширината и спојување на ул. ,,20 со ул. ,,Вељко Влаховиќ до тампонирање, и подготвен терен за асфалтирање, кое нешто се очекува да биде реализирано во следниот период.

Со пробивањето на оваа улица, жителите од оваа населба, конечно, ќе имаат полесен пристап до централното градско подрачје, а за овој проект од Буџетот на Општина Берово, за 2019 година, ќе бидат издвоени 3.433.612,00 денари.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии