Насловна Актуелно Вести ОДБЛОКИРАНА СМЕТКАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

ОДБЛОКИРАНА СМЕТКАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО

 

Решен финансискиот проблем на Општина Берово, сметката на општината е конечно одблокирана.

Потпишана е спогодба, со доверителот од чија страна, сметката на општината беше блокирана, за одложено плаќање на рати и во наредните 2 години, општината ќе има обврска за сервисирање на преземената обврска.

Со тоа ќе се стави крај, на отежнатото финансиско работење на општината, довербата кај доверителите ќе биде вратена, со тоа што општината ќе продолжи тековно да ги сервисира обврските.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии