Насловна Актуелно Вести Последен повик за пријавување за учество на саемот на традиционални производи “Малешевијата на дланка“ 2019

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Последен повик за пријавување за учество на саемот на традиционални производи “Малешевијата на дланка“ 2019

 

Ве известуваме дека поради ограничениот простор и број на тезги, крајниот рок за пријавување и плаќање за тезга, е до 20.08.2019 година(вторник) до 15:30 часот.

 

Сите заинтересирани учесници за тезга, потребно е да се пријават во општината и да ги уплатат средствата најдоцна до 20.08 (вторник) до 15.30 часот.

По завршувањето на овој рок веќе нема да бидат примани барања за тезги и нема да биде можно да се добие тезга.

 

 

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии