Насловна Актуелно Вести Потпишани договорите за финансирање на невладини организации за 2019 година

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Потпишани договорите за финансирање на невладини организации за 2019 година

 

Во рамките на своите активности за поддршка на граѓанскиот сектор, по објавениот јавен повик од страна на Општина Берово, потпишани се договорите за финансиска поддршка на 5 невладини организации за 2019 година, со вкупен износ од 300.000,00 денари.

 

Комисијата за евалуација, изврши рангирање на доставените предлог проекти, после што е донесена одлука да бидат доделени средства на сите невладини организации, кои на повикот се јавиле со комплетни документи, распоредувајќи ги средствата според содржината на поднесените предлог проекти.

Според донесената одлука распределени се средства на :

1. Здружение Владимерски Илинденски Средби 100.000,00 денари

2. ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ БЕРОВО 90.000,00 денари

3. Здружение за заштита на животните ПРО АНИМА Берово – 42.000,00 денари

4. Планинарски спортски клуб ГОЛАК- Делчево/Огранок ПСК Берово- 38.000,00 денари

5. УСК Дедо Иљо Малешевски Берово- 30.000,00

Со цел повеќе транспарентно и отчетно информирање на граѓаните на Општина Берово, за трошење на средствата, во прилог можете да го погледнете финалниот извештај од спроведена евалуација со предлог и подршка за финансирање на проектите.

ПРЕВЗЕМИ ИЗВЕШТАЈ ТУКА

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии