Насловна Актуелно Вести Нова подлога на игралиштето во кругот на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Нова подлога на игралиштето во кругот на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово

 

Спортот е рекреација но понекогаш завршува и со повреди. Нова гумирана подлога е поставена на игралиштето во кругот на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово.

 

Истата е поставена на површина од 1050 метри квадратни, а средствата во вкупен износ од 2.139.851,00 се обезбедени од Буџетот на училиштето и општината.

Со поставувањето на оваа подлога, игралиштето во кругот на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски”, станува безбеден спортски терен за учениците.

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски”, постојано ги подобрува условите за учење и рекреација на учениците. Така новата учебната година ќе ја започне со подобрени услови за учење од сите аспекти.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии