Насловна Актуелно Вести ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА КАРНЕВАЛ ,,РАТЕВСКИ БАМБУРЦИ"

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА КАРНЕВАЛ ,,РАТЕВСКИ БАМБУРЦИ"

Длабоко во пазувите на Малешевските Планини, во срцето на Малешево, чука духот на традицијата, чука духот на предците...

Тука, во Ратево, живее митот за фолклорот, за битот на едно минато време. Тука се раскажува легендата и како солза во око се чува и негува обредното оро на ратевскиот Бамбурец.

И кога екот од ѕвонците ќе стивне, а страшните маски со животински елементи ќе се симнат, Ратево веќе ја испишало новата приказна во културолошкиот календар на настани, кои ги спојуваат традицијата, фолклорот и совремното живеење на човекот.

Почувствувајте го идиличното, идеалното и креативно спојување на паганскиот обред со современиот танц на маските.

Понеделник 20.01.2019 година, во центарот на с. Ратево. Почеток 10:00 часот.

Агендата за настанот можете да ја превземете ТУКА.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии