Насловна Актуелно Вести Презентација на тема „Отпад“ како вовед во Еко-хепенингот во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Презентација на тема „Отпад“ како вовед во Еко-хепенингот во Берово

Како подготовка за Еко-хепенигот во Берово на кој организатор е Општина Берово во соработка со Швајцарската Амбасада во Република Македонија во Општинското Основно Училиште „Дедо Иљо Малешевски“,

 

учениците од Зелениот клуб во рамките на програмата Зелени Училишта при ООУ „Никола Петров Русински“ од с.Русиново одржаа презентација на тема Отпад.

Во својата презентација учениците ги презентираа начините за управување со отпадот и можностите за рециклирање на отпадот за понатамошна употреба со што би се намалило загадувањето на природата.

Еко - хепенингот во Берово претставува едукација и подигање на свеста на луѓето за зачувување на вредноста со која располага Берово.

Зачувување на природата - нашето најголемо богатство.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии