Насловна Актуелно Вести Седница на Советодавната група на граѓани - Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Седница на Советодавната група на граѓани - Берово

Советодавната група на граѓани чијашто основна цел на делување е помагање во подобрување на животот на населението во општината, на 21 октомври одржа состанок на кој беа разработени теми од секојдневниот живот на граѓаните.

После усвојувањето на записникот од претходниот состанок на СГГ се изврши ажурирање на членовите на СГГ која брои 23 членови со што еден член  кој поради неприсуство на три последователни состаноци се замени со друг член кој доброволно се пријави да биде член на СГГ.

Како теми од секојдневното живеење беа разгледани двете теми „Превенција од злоупотреба на дрога„ и „Превенција од трговија со деца“ за кои е направена и анкета во ОСУ „Ацо Русковски“ од Берово, на база на која анкета ќе бидат направени презентации кои ќе бидат презентирани во јавните институции.

На крајот на состанокот беа разгледани предлог теми кои би можеле да влезат во дневниот ред за наредниот состанок.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии