Насловна Актуелно Вести МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ПО БЕРОВО - ИЗВЕСТУВАЊЕ

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ПО БЕРОВО - ИЗВЕСТУВАЊЕ

По повод Европскиот ден на граѓанска правда Министерството за правда на ден 25-26.10.2010 година организира Денови за бесплатен правен совет.

 

Деновите на бесплатен правен совет се организираат во соработка со Нотарската комора, Комората на медијатори, Адвокатската комора и Комората на извршители.

Вработените во Подрачните одделенија на Министерството за правда и избраните претставници од горенаведените комори на ден 25.10.2010 година од 11 до 16.30 часот ќе даваат бесплатни совети на граѓаните.

Бесплатната правна помош граѓаните ќе ја добијат во просториите на Министерството за правда - Подрачно одделение Берово во склоп на зградата на Општина Берово.

 

Со почит,

Министерство за правда

Подрачно одделение Берово

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии