Насловна Актуелно Вести Обнова на дрворедот на ул.„Маршал Тито“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Обнова на дрворедот на ул.„Маршал Тито“

Со завршувањето на реконструкцијата на улицата Маршал Тито, која се протега во потегот од Полициската Станица до Музејот на град Берово и кој проект е избран од граѓаните во првиот Форум на заедниците

финансиран од Швајцарската Агенција за развој и соработка со 6.000.000 денари и Општина Берово со учество од 6.500.000 денари, остана незавршено  засадувањето на нови дрвца на тротоарите предвидени со проектот.

За целосна реализација на проектот деновиве се пристапи кон засадување на 103 дрвца од сортите јавор, јасен, бреза и клен со што конечно улицата ќе ја добие целосната слика одобрена според проектот за реконструкција.

Инаку, засадувањето на дрвцата беше одложено поради неповолните временски услови во периодот на завршувањето на реконструкцијата на улицата.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии