Насловна Актуелно Вести Објавен оглас за јавно наддавање на 6 градежни парцели во Туристичката населба „Суви Лаки“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Објавен оглас за јавно наддавање на 6 градежни парцели во Туристичката населба „Суви Лаки“

Министерството за транспорт и врски објавува оглас за јавно наддавање на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за Туристичката населба „Суви Лаки“

 

во Општина Берово наменето за изградба на викенд куќи.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии