Насловна Актуелно Вести Осветлување на спортски терен во с.Будинарци

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Осветлување на спортски терен во с.Будинарци

Спортот како еден од важните сегменти во развојот на младите, зазема важно место и во програмата на Општина Берово со подобрување на условите на спортските терени.
За таа цел, во с.Будинарци во тек е активност за поставување на осветлување на спортското игралиште кое се наоѓа во кругот на Подрачното училиште во Будинарци, така што ќе бидат поставени 4 рефлектори на четирите страни од игралиштето, што ќе допринесе во текот на летниот период љубителите на спортот да можат да спортуваат и во текот на ноќните часови.

Наскоро се очекува да бидат поставени рефлектори и на спортскиот терен кој се наоѓа на влезот во с.Ратево, каде ќе се изградат и трибини.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии